remote access

Zdalny dostęp do pulpitu
Darmowy program do zdalnego sterowania komputerem

Telefon (24x7): +1 (718) 577-1211
AeroAdmin zdalne zarządzanie komputerem

AeroAdmin - darmowy program do zdalnego kontrolowania komputera przez Internet lub w sieci lokalnej.

Nie wymaga instalacji lub ustawiania. Ustanawia zdalne połączenie z komputerami w różnych sieciach lokalnych, przez NAT.uruchomić zdalny pulpit
OS
remote access

Zdalne sterowanie komputerem /
Pomoc techniczna

 • Błyskawiczne ustanawianie połączenia i zarządzanie.
 • Spontaniczne wsparcie klientów.
 • Zdalny dostęp do plików.
 • Zdalne biuro
 • Niekontrolowany zdalny dostęp.
remote access

Konferencje online/ Webinaria /
Zdalne szkolenia

 • Interaktywne sesje.
 • Szkolenia online.
 • Demonstracja.
 • Kolektywna praca.

remote access

Zdalne śledzenie za komputerem /
Izolacja danych

remote access

Zalety i właściwości AeroAdmin

 • Jak działa AeroAdmin. Więcej...
  • "Zdalny dostęp do komputera" – pod tym pojęciem należy rozumieć zdalne połączenie z komputerem przez Internet lub sieć lokalną w celu zarządzania lub przeglądania zdalnego pulpitu PC, jak też wykonywania powiązanychh czynności, na przykład, wymiana plikami, wiadomościami głosowymi, plikami wideo, itd.

   Program zdalnego sterowania komputerem AeroAdmin - zasada działania:
   • Plik wykonywalny programu AeroAdmin jest uruchamiany na lokalnym i zdalnym komputerach (instalacja nie jest wymagana).
   • Zostaje ustanowione połączenie zdalnego dostępu.
   • Program "odczytuje" zrzut ekranu zdalnego pulpitu, w sposób szczególny analizuje go, kompresuje i wysyła na komputer administratora.
   • Administrator widzi aktualny zrzut ekranu zdalnego pulpitu i może sprawować nad nim kontrolę w czasie rzeczywistym
   • klawiarury i kursor myszy.
   • Sygnały sterujące są przekazywane na komputer klienta, gdzie są interpretowane przez maszynę jako sygnały wysłane przez użytkownika,
   • który w tej chwili jest przy komputerze.

   W odróżnieniu od innych programów zdalnego dostępu, AeroAdmin został zaprojektowany specjalnie do stabilnej pracy kanałów komunikacji z Internetem o dowolnej szybkości, bądź to łącza mobilne GPRS, 3G i inne lub szybkie łącza ADSL, Ethernet. W celu zapewnienia komfortowej oraz bezpiecznej pracy z programem wszystkie dane, przekazywane podczas zdalnego sterowania komputerem, są poddawane kompresji i szyfrowaniu za pomocą hybrydowego algorytmu AES+RSA.

   AeroAdmin jest bardzo łatwy w obsłudze, nie wymaga ustawiania, a pierwsze połączenie można ustanowić w ciągu zaledwie 10 sekund po uruchomieniu programu!
 • 8 korzystnych rozwiązań - jak korzystać ze zdalnego dostępu do PC. Więcej...
  • Programy zdalnego sterowania komputerem przez Internet są najbardziej zapotrzebowane wśród użytkowników korporacyjnych i prywatnych. Nic dziwnego, ponieważ dobre oprogramowanie może stać się potężnym wielofunkcjonalnym narzędziem w walce o redukcję kosztów na każdym przedsiębiorstwie, oszczędzaniu czasu osobistego, zapewnienia bezpieczeństwa danych itd.

   Najczęstsze rozwiązania oparte na oprogramowaniu do zdalnej kontroli pulpitu:
   • Zdalna pomoc komputerowa i wsparcie techniczne
   • Interaktywna kolektywna praca online
   • Zdalne szkolenia online
   • Zdalne administrowanie systemem
   • Zdalny nadzór nad komputerem pracowników lub dzieci
   • Przenoszenie krytycznych danych na bezpieczny PC (zabezpieczenie przed pożarem, zatopieniem, kradzieżą, konfiskatą komputerów i in.)
   • Ekonomia przy zakupie oprogramowania (można postawić kosztowne oprogramowanie na jednym komputerze i używać go z różnych komputerów)
   • Ogranizacja zdalnego biura.

   Jednak na tym lista rozwiązań się nie kończy. Spróbuj program zdalnego sterowania komputerem AeroAdmin już teraz i poznaj wszytkie oferowane zalety!